På 90-talet skrev jag mina memoarer Tyg och Otyg efter påtryckningar från många modeintresserade personer och Norstedts Förlag.

Jag fick den stora förmånen att skriva ett kapital i månaden och gå igenom texten, mina teckningar och bilder ihop med den underbara redaktören Ylva Holm som, tyvärr, gick bort allt för tidigt. Det var roligt och spännande att dra mig till minnes min innehållsrika barn- och ungdomshistoria.

Jag har levt ett passionerat liv med mitt skapande, mina kärlekar och mina fyra barn som tillhör den stora lyckan.

Sorger och bekymmer finns väl i de flestas liv, även mitt. Hur än sorgligt livet ibland kan te sig måste man se ljusningen. Utan humor i botten är man ingen riktig människa! Boken kan man kanske låna än idag och, vem vet, kanske blir det en bok till med nya ”häftiga” berättelser!